Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Mazowieckie - środki na „małe dotacje” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych zostały wolne środki finansowe w kwocie 125 665,00 zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000,00 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Działania projektowe wymienione w zadaniu 17 obejmować mogą, w szczególności:
1. organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, pokazach targach, konferencjach itp. działaniach promujących produkty tradycyjne i regionalne z terenu Mazowsza,
2. organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność produktów tradycyjnych  i regionalnych na Mazowszu,
3. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat produktów tradycyjnych i regionalnych na Mazowszu,
4. organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu wytwarzania żywności metodami tradycyjnymi,
5. organizowanie konkursów dotyczących produktów tradycyjnych i regionalnych,
6. tworzenie szlaków kulinarnych produktów tradycyjnych i regionalnych,
7. tworzenie systemów informacji o produktach wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych,
8. organizacja seminariów dotyczących obrotu produktami tradycyjnymi i lokalnymi,
9. organizacja wizyt studyjnych u producentów których produkty są wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Zasady:
1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł
2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł
3. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego
4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
5. Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 roku.
6. Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
7. Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl.

Ofertę wygenerowaną z systemu wraz z potwierdzeniem należy również złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie:  „Lista Produktów Tradycyjnych – art. 19a”
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.


Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ww. ustawą, a w szczególności z art. 19a. Poniżej przydatne linki:
http://www.dialog.mazovia.pl/zasady_przyznawania_dotacji.html
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/formularze_i_instrukcje.html

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59 79 151 i  (22) 59 79 216

Źródło:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx