Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Atlas inicjatyw

Przywróćmy godność zapomnianym cmentarzom

Podtytuł
Powiązany z organizacją Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
Data rozpoczęcia 2010-10-15
Data zakończenia 2011-10-31
Osoba odpowiedzialna Jacek Kuropka
Zasięg Jeden powiat
Która/które kępiński
Cel Poprzez uporządkowanie dwóch zapomnianych cmentarzy: ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego w Bralinie chcieliśmy zachować pamięć o ludziach, którzy mieszkali niegdyś na terenie Ziemi Bralińskiej, zwrócić uwagę jak największej liczby mieszkańców na poszanowanie miejsc pochówku wyznawców innych religii, wskazać wartości historyczne i kulturowe tych obiektów
Odbiorcy Odbiorcami inicjatywy byli mieszkańcy gminy Bralin, ale i ościennych miejscowości, odwiedzający turyści, a także potomkowie spoczywających na cmentarzu, dziś często mieszkańcy Niemiec, Czech.
Realizacja
Harmonogram realizacji listopad 2010 – marzec 2011 - ustalenie właściciela działek cmentarzy, wydanie potrzebnych zezwoleń na przeprowadzenie prac, ustalenie zakresu działań, gromadzenie informacji o obu cmentarzach Marzec 2011 - szeroko zakrojona akcja informacyjna w lokalnych mediach i wśród lokalnej społeczności 2 kwietnia 2011 - wycinka krzewów i samosiejek drzew, odsłonięcie nagrobków, uporządkowanie i oczyszczenie ze śmieci terenu cmentarza przy ul. Lipowej 7 kwietnia – 30 października 2011 – cotygodniowe akcje na cmentarzu przy ul. Lipowej, podczas których wydobywano z ziemi fragmenty nagrobków, tablic, krzyży, sklejano i konserwowano je, usuwano korzenie z ziemi, niszczono chwasty, palono gałęzie 30 kwietnia 2011 r. – wyczyszczenie studni znajdującej się na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego, zakupienie tłoku do pompy oraz betonowej płyty zbrojonej, która zabezpieczyła uszkodzoną studnię 16 czerwca 2011 r. - ścięcie starej spróchniałej lipy zagrażającej bezpieczeństwu, usunięcie drewna, uporządkowanie cmentarza 10 i 24 września, 22 października 2011 r. – akcje porządkowania drugiego z cmentarzy - ewangelicko-reformowanego (Braci Czeskich) w pobliżu Goli.
Koszty 14.300,00 zł
Źródła finansowania Środki Fundacji Wspomagania Wsi - 5 500,00 Środki własne - 800,00 Wkład niefinansowy (prace w formie wolontariatu) - 8 000,00
Zdobyte doświadczenie W wyniku realizacji projektu nastąpiło: • ożywienie pamięci o cmentarzu i ludziach, którzy tworzyli historię naszego regionu, • poszerzenie wiedzy o przodkach, różnorodności kulturowej i religijnej dawnych mieszkańców Bralina, • wzrost zainteresowania wśród mieszkańców ochroną lokalnego dziedzictwa kulturalnego, • wzrost poczucia tożsamości i przynależności społecznej, • wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, • w regionie miejscowość stała się przykładem dobrych praktyk oraz zjednoczonego społeczeństwa lokalnego.

Dołącz do nas

      YTxyXYx