Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Atlas inicjatyw

Cmentarz poniemiecki - dziedzictwo niczyje

Podtytuł
Powiązany z organizacją Stowarzyszenie Nasza Krępa
Data rozpoczęcia 2011-03-01
Data zakończenia 2011-10-29
Osoba odpowiedzialna Ewa Wyrzykowska
Zasięg Jedna wieś lub miejscowość
Która/które Krępa Słupska/Gmina Słupsk
Cel Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego miejscowości Krępa Słupska poprzez poznanie historii, renowację i otoczenie opieką opustoszałego cmentarza poniemieckiego, a także stworzenie miejsca pamięci dawnych mieszkańców miejscowości – lapidarium oraz wzrost walorów turystycznych wsi poprzez prezentację lokalnej historii.
Odbiorcy Mieszkańcy sołectwa Krepa Słupska oraz odwiedzający miejscowość turyści.
Realizacja
Harmonogram realizacji W pierwszym okresie (III – IV 2011) przystąpiono do nawiązania współpracy z urzędami: Nadleśnictwo w Dębnicy Kaszubskiej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku delegatura w Słupsku, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Słupsku, Archiwum Miejskie w Słupsku. Nawiązana współpraca umożliwiła skompletowanie dokumentacji umożliwiającej podjęcie prac porządkowych na starym cmentarzu, dokonanie prześwietlenia/przecinki drzew, nadzór konserwatorski nad wykonywanymi pracami oraz rozpoczęcie poszukiwań historycznych. II Etap - Prace porządkowe zaplanowane w realizacji projektu rozpoczęto 16.IV.2011, a zakończono 28.X.2011. W pracach łącznie uczestniczyła ponad 40 osobowa grupa dorosłych mieszkańców z terenu sołectwa Krępa Słupska oraz 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży. W ramach tego etapu wykonano: • przecinka drzew (pod nadzorem Nadleśnictwa), • odzyskanie miejsc pochówków poprzez ich uporządkowanie / odsłonięcie / podniesienie / oznaczenie (pod nadzorem konserwatora zabytków), • porządkowanie terenu cmentarza poprzez ręczne grabienie (pod nadzorem konserwatora zabytków), • wywóz gałęzi, • ręczne i mechaniczne wytyczenie ścieżek oraz wyłożenie ich kamieniem polnym i wysypanie tłuczniem (pod nadzorem konserwatora zabytków), • odtworzenie i wytyczenie granic cmentarza (naturalnego wału ziemnego, odsłonięcie muru z kamienia polnego, usytuowanie elementów ogrodzenia - pod nadzorem konserwatora zabytków, • usytuowanie tablicy pamiątkowej, • renowację znalezionych krzyży żeliwnych, • stworzenie lapidarium i miejsca pamięci. Mieszkańcy miejscowości, młodzież, osoby dorosłe, mieszkający w Krępie od lat, ale również nowi, napływowi „sąsiedzi” spotykali się raz lub dwa razy w tygodniu, aby pracować na cmentarzu przywracając ład i nadając mu pierwotny wygląd na ile było to możliwe. Prace polegały na wycince oraz usunięciu części drzew i krzewów, które bez kontroli przez lata zamieniły cmentarz w las, grabieniu liści, itp. Z pomocą przyszli również właściciele firm budowlanych mieszkający w Krępie, którzy użyczyli ciężkiego sprzętu, dzięki czemu udało się m.in. odnaleźć oraz przywrócić do stanu pierwotnego wał kamienny stanowiący granicę dawnego cmentarza, czy podnieść mur – jedyny zachowany w nienaruszonym stanie element grobowca zbudowany z kamienia polnego określony na wagę ok. 15 ton. Pracujący na cmentarzu mieszkańcy odkryli, dzięki informacjom pozyskanym od osób najdłużej mieszkających w miejscowości i pamiętających nekropolię z czasów jej świetności, fragmenty nagrobków, które zostały wydobyte spod warstw ziemi. m.in. grób Paul Skowronka, którego przez lata bezskutecznie szukała rodzina. III Etap – Poszukiwania historyczne zaplanowane zostały na okres wakacyjny (VII 2011) i powierzone zostały młodym mieszkańcom sołectwa tj. 20 osobowej grupie dzieci i młodzieży. W ramach tego etapu młodzi beneficjenci prowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami Krępy Słupskiej, szukali historii wsi podczas wycieczek do Archiwum Miejskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku oraz uczestniczyli w warsztatach plastycznych „ Zabytki mojej wsi” prowadzonych w formie wolontariatu przez gminnego artystę plastyka pana Zenona Frąckiewicza. W wyniku realizacji tego etapu projektu pozyskano zbiór dokumentów i materiałów umożliwiających przygotowanie w finale projektu wystaw plastycznych, fotograficznych i dokumentalnych oraz zbioru/albumu (pn. „Cmentarz poniemiecki – dziedzictwo niczyje?”) - materiałów o znaczeniu historycznym prezentującego dzieje wsi od XIII w. po lata obecne. Największą atrakcją działań historycznych okazało się nawiązanie kontaktu z rodziną ostatnich właścicieli Krępy (pomoc ze strony Słupskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), wnuczką Margareth i Paula Lucasa Genth, dzięki któremu wakacyjne zbiory historyczne wzbogacone zostały o zdjęcia rodzinne Genth’ów, zdjęcia Krępy z lat 30 XXw. oraz historię z kronik rodzinnych. Z Zabranymi materiałami w postaci kroniki, zapoznać się można obecnie w świetlicy wiejskiej w Krępie. W etapie projektu realizowanym przez dzieci i młodzież prowadzona była również akcja dożywiania młodych beneficjentów. Realizacja projektu zakończona została uroczystym finałem w dniu 29 października 2011. Finał zrealizowano w dwóch częściach. Podczas pierwszej na starym cmentarzu przy ul. Leśnej w Krępie Słupskiej odbyło się uroczyste otwarcie cmentarza przez zaproszonych gości oraz krótkie nabożeństwo połączone z poświęceniem lapidarium. W części drugiej finału przeprowadzonej w świetlicy wiejskiej w Krępie Słupskiej odbyły się prezentacje historyczne, prezentacje z realizacji projektu oraz podziękowania za okazaną pomoc najstarszym mieszkańcom, Partnerom projektowym oraz uczestnikom projektu, którzy aktywnie zaangażowali w ratowanie starego cmentarza.
Koszty 52 545,82
Źródła finansowania Środki Fundacji Wspomagania Wsi 10 000,00 Środki inne (Partnerzy) 11 249,21 Środki własne 801,27 Wkład niefinansowy (prace w formie wolontariatu) 30 495,00
Zdobyte doświadczenie W wyniku realizacji projektu nastapił/o: • ożywienie pamięci o cmentarzu i ludziach, którzy tworzyli historię naszej miejscowości, • wzrost lokalnej wiedzy historycznej u mieszkańców wsi, • wzrost zainteresowania ochroną lokalnego dziedzictwa kulturalnego i dziedzictwa w regionie, • wzrost poczucia tożsamości i przynależności społecznej, • pogłębienie wielopokoleniowej integracji społecznej, • wzrost umiejętności współpracy w grupie międzypokoleniowej, • wzrost szacunku i roli osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia, • wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, • rozwój lokalnej turystyki, • w regionie miejscowość stała się się przykładem dobrych praktyk oraz zjednoczonego społeczeństwa lokalnego.

Dołącz do nas

      YTxyXYx