Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Atlas inicjatyw

„Wspólna pamięć – wspólna fotografia. Ogrodzieniec 1911 – 2011.”

Podtytuł
Powiązany z organizacją Społeczny Komitet 'Nasze miasto Ogrodzieniec'
Data rozpoczęcia 2010-09-01
Data zakończenia 2011-08-31
Osoba odpowiedzialna Dorota Cygan, Maria Lipka-Stępniewska
Zasięg Jedna wieś lub miejscowość
Która/które Ogrodzieniec
Cel Do tej pory historia Ogrodzieńca dla większości osób tu żyjących (i nie tylko ich) zaczynała i kończyła się na historii Zamku Ogrodzieniec. Ideą projektu jest przede wszystkim ukazanie historycznej przeszłości miasta Ogrodzieniec i jego mieszkańców, ocalenie przed zapomnieniem wspólnego dziedzictwa i kultury najbliższej z bliskich. Cel nadrzędny projektu to wzmocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców Ogrodzieńca, integracja międzypokoleniowa, kształtowanie poczucia wspólnoty. Podejmowane w projekcie działania były zorientowane na poszukiwanie tożsamości, mocną identyfikację z miejscem urodzenia młodych zamieszkania, zainteresowanie młodych ludzi historią miasta.
Odbiorcy Mieszkańcy Ogrodzieńca, osoby związane z miastem jako miejscem urodzenia, turyści.
Realizacja
Harmonogram realizacji 1. Podzielenie grona członków Społecznego Komitetu „Nasze miasto Ogrodzieniec” na zespoły tematyczne, odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności. 2. Zbieranie i opracowywanie materiałów i zdjęć pozyskanych od mieszkańców (skanowanie zdjęć i dokumentów w celu archiwizacji, wykonanie kopii – od uruchomienia projektu (październik 2010) do końca marca 2011 roku. 3. Zaplanowanie i wykonanie makiety dawnego Ogrodzieńca wg zgromadzonych materiałów (październik 2010 – maj 2011r.) 4. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania makiety – listopad 2010 r. – czerwiec 2011r. 5. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej projektu w celu propagowania podjętych zamierzeń, informowania o bieżących postępach przygotowań oraz prezentowania najciekawszych „znalezisk” udostępnianych przez mieszkańców (październik – listopad 2010r.) 6. Wykonanie pocztówek „retro” z wykorzystaniem wybranych fotografii lub motywów ze zdjęć, które zostaną wykorzystane jako materiał promujący projekt (okres świąteczny – Boże Narodzenie 2010, Nowy Rok). 7. Wykonanie fotogramów na podstawie starych zdjęć i rysunków, które zostaną umieszczone dokładnie w miejscach, gdzie stały przedstawione budynki w 1911 roku. (kwiecień – maj 2011r.) 8. Prace przygotowawcze związane z wykonaniem zbiorowej fotografii; wybór fotografa, dokonanie ustaleń technicznych, przygotowanie terenu, zorganizowanie i przeprowadzenie sesji zdjęciowej – październik 2010 – 23 czerwca 2011r. 9 . Przygotowanie w wydanie „Biuletynu okolicznościowego” – przewodnika po trasie ekspozycji fotogramów, źródła informacji o realizowanym projekcie– maj/czerwiec 2011r 10. Przygotowanie konstrukcji do montażu fotogramów – kwiecień, maj 2011r. 11. Montaż fotogramów (ekspozycja uliczna) – 20 – 22 czerwca 2011r. 12. 23 czerwca – 26 czerwca 2011roku – ekspozycja uliczna fotogramów. 13. 23 czerwca – 26 czerwca 2011roku – ekspozycja makiety Ogrodzieńca z 1911 roku. 14. 23 czerwca – 26 czerwca 2011roku – Foto-Studio-Retro – okazjonalne atelier fotograficzne 15. 23 czerwca 2011r. – wykonanie zbiorowej fotografii mieszkańców Ogrodzieńca pod bramą kościoła w Ogrodzieńcu.
Koszty Wartość ogólna: 20 000,00 zł Wysokość dotacji: 7 000,00 zł Wkład własny: 13 000,00 zł
Źródła finansowania Dotacja Fundacji Wspomagania Wsi, partnerzy projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, środki od sponsorów, środki własne i praca członków Społecznego Komitetu „Nasze miasto Ogrodzieniec” (3000 godzin pracy
Zdobyte doświadczenie - Umiejętność organizacji pracy w zespole. - Doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego w realizacji społecznej inicjatywy (pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających). - Umiejętność korzystania z profesjonalnych narzędzi promocji (strona internetowa, reklama wizualna: banery, plakaty, wydawnictwo: „Biuletyn okolicznościowy”). - Usystematyzowanie i opracowanie zebranych w ramach niniejszego projektu materiałów: zdjęcia, dokumenty.

Dołącz do nas

      YTxyXYx