Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Atlas inicjatyw

ROWEROWA PODRÓŻ W CZASIE I PRZESTRZENI

Podtytuł
Powiązany z organizacją Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Data rozpoczęcia 2008-09-01
Data zakończenia 2009-10-30
Osoba odpowiedzialna Anita Druszcz
Zasięg Jedna gmina
Która/które Miłakowo
Cel •Zaangażowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz grup mieszkańców i turystów w wycieczki rowerowe, by uatrakcyjnić im czas wolny i pokazać, jak spędzić go aktywnie na poznawaniu okolicy, •Ukazanie młodzieży i turystom przyrodniczych walorów okolicy z pogłębianiem wiedzy o regionie oraz historycznych miejscach regionu,
Odbiorcy Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 13-21 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, objęta nauką i opieką w SOSW w Miłakowie. Uczestnicy projektu pochodzą ze środowiska wiejskiego i popegeerowskiego, z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo, z terenu Gminy Miłakowo i z powiatu ostródzkiego. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym cechują się niską motywacją do podejmowania wysiłku, mają trudności w nauce, sprawiają problemy wychowawcze i są mało wytrwali w tym co robią. W wakacje zostały zorganizowane 3 wycieczki dla mieszkańców Miłakowa. •Zaangażowanie nauczycieli SOSW w opracowanie materiałów o każdej ze ścieżek rowerowych, •Osoby korzystające z wypożyczalni: uczniowie SOSW, uczniowie Zespołu Szkół, mieszkańcy Miłakowa, wakacyjni turyści,
Realizacja
Harmonogram realizacji •Termin rozpoczęcia: 1 wrzesień 2008 •Zakończenie: 31 październik 2009 (z przerwą zimową: listopad –marzec) •Przygotowanie pomieszczenia na składowanie rowerów (zabezpieczenie go) •Zakup rowerów, •Organizowanie dwa razy w miesiącu wycieczek po okolicy
Koszty Dotacja Fundacji w kwocie 9500 zł.
Źródła finansowania Wkład własny (poniesiony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie) to 2590 zł.
Zdobyte doświadczenie Projekt był wsparciem młodzieży, która z uwagi na trudną sytuację rodzinną i środowiskową (min. brak wsparcia ze strony rodziców, ubóstwo, bezrobocie) ma mniejsze szanse od pozostałych rówieśników na udany start w dorosłe życie. Projekt zaktywizował młodzież ze środowisk wiejskich i popegeerowskich do wydobycia własnego potencjału poprzez poznawanie ciekawych miejsc oraz pomników przyrody w okolicy. Wspólne wyjazdy i ogniska zintegrowały społeczność uczniowską ze społecznością lokalną, pozwoliły wesoło i przyjemnie spędzić czas wolny.

Dołącz do nas

      YTxyXYx