Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Atlas inicjatyw

Zapomniani świadkowie historii

Podtytuł
Powiązany z organizacją Rada Sołecka Sołectwa Żabi Róg
Data rozpoczęcia 2008-09-01
Data zakończenia 2009-05-31
Osoba odpowiedzialna Mirosława Mała - Sołtys Sołectwa Żabi Róg
Zasięg Jedna wieś lub miejscowość
Która/które Żabi Róg
Cel Głównym celem projektu była troska i odtworzenie zasobów kultury lokalnej, zmiana postrzegania przez środowisko lokalne, szczególnie przez młodzież i ludność napływową, historycznych dóbr kultury materialnej, w tym zapomnianych cmentarzy oraz integracja pokoleniowa i narodowościowa. Celami dodatkowymi było: nauczenie mieszkańców dbania o dobra kultury bliskiej, dotarcie do źródeł historycznych i materiałów fotograficznych dotyczących cmentarza ewangelickiego, zinwentaryzowanie i sfotografowanie zabytków, utworzenie i stała praca nieformalnej Grupy Pamięci Historycznej oraz uporządkowanie zaniedbanego cmentarza ewangelickiego w Żabim Rogu.
Odbiorcy Lokalna społeczność, turyści odwiedzający Żabi Róg
Realizacja
Harmonogram realizacji Realizacja całego projektu: 01.09.2008 – 30.05.2009 r. W podziale na poszczególne działania w ramach projektu harmonogram przedstawiał się następująco: Rekrutacja 01.IX-15.IX.2008r. Grupa Pamięci Historycznej (spotkania, wycieczka, zebranie materiałów archiwalnych) 15.IX.2008r.- 30.I.2009r. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i dendrologicznej 01.X-30.XI.2008r. Uporządkowanie ewangelickiego cmentarza w Żabim Rogu 01.II-30.IV.2009r. „Żabi Róg wczoraj i dziś” – spotkanie podsumowujące, wystawa, wykład 01.V-30.V.2009r. Promocja projektu 01.X.2008r.-30.V.2009r. W latach następnych kontynuowane będzie bieżące utrzymanie cmentarza (pielęgnacja i koszenie).
Koszty Całkowita wartość 19 220 zł
Źródła finansowania Fundacja Wspomagania Wsi - 7500 zł Wkkład rzeczowy - 6810 zł środki inne - 1000 zł
Zdobyte doświadczenie Zdobyte doświadczenia pozwolą na kontynuację działań po zakończeniu projektu. Dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja społeczności lokalnej, poznanie historii wsi.

Dołącz do nas

      YTxyXYx