Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja w sprawie odbywania walnych zebrań członków OSP w okresie występowania koronawirusa w Polsce

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 125/24/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w spra-wie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiolo-giczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Uchwała opublikowana jest m.in. na stronie internetowej Związku pod poniżej podanym adresem.http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rp-w-sprawie-d...

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od orga-nizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp.W zakresie rekomendacji jest także poddanie ocenie przez władze OSP zasadności zwoływania w tym okresie walnych zebrań członków OSP.

Władze Związku sugerują, by zarządy poszczególnych OSP, w których nie odby-ły się dotąd sprawozdawcze walne zebrania członków, po dokonaniu oceny zagrożenia epidemiologicznego na terenie ich gminy (powiatu), podjęły decy-zje co do terminów zwołania tych zebrań.Tradycyjny i coroczny termin do którego należy przeprowadzić walne zebranie członków zatwierdzające sprawozdanie finansowe to 30 czerwca.W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprze-strzeniania się koronawirusa COVID-19 termin odbycia walnego zebrania członków zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r., m.in. w stowarzyszeniach, został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 r.

Uczynione to zostało w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finan-sów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypeł-niania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, za-twierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570). Tak więc walne zebranie członków OSP zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2019 może się odbyć do 30 września 2020 r.

informację przygotował

adw. Krzysztof M. Miazga
2 VI 2020 r.
 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx