Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Wsparcie grantowe placówek POZ w poprawie ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pozakonkursowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel naboru

Wsparcie grantowe placówek POZ w poprawie ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres możliwych do realizacji działań został zdefiniowany w ramach Standardu dostępności POZ, stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej.

Najważniejsze informacje

 • Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r. Wsparciem zostanie objętych około 125 placówek POZ.
 • Wysokość alokacji w naborze: 80 mln. zł.
 • Maksymalna wartość projektu: 720 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.
 • Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy.
 • Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: https://konkursy.mz.gov.pl (dostęp wymaga założenia konta)

Szczegółowe informacje znajdują się w Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu.

Doprecyzowanie dotyczące źródeł dofinansowania

Ministerstwo Zdrowia pragnie poinformować, że w par. 6 wzoru umowy o powierzenie grantu, stanowiącym załącznik do  Procedury oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia, zostało wprowadzone doprecyzowanie dotyczące źródeł finansowania:

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Maksymalna wartość Grantu wynosi ………. PLN.
 2. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi ………. PLN.
 3. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych wynosi ………. PLN.

 Aktualne brzmienie:

 1. Maksymalna wartość Grantu wynosi ………. PLN. W tym z budżetu państwa w kwocie……., co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie …..co stanowi 84,28  wydatków.
 2. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi ………. PLN. W tym z budżetu państwa w kwocie……., co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie …..co stanowi 84,28  wydatków.
 3. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych wynosi ………. PLN. W tym z budżetu państwa w kwocie……., co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie …..co stanowi 84,28  wydatków.

Przedmiotowa zmiana ma jedynie charakter porządkujący i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji dla Grantobiorców.

Ponadto, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o wprowadzeniu w ramach Procedury praktyki wyjaśniania oczywistych omyłek we wnioskach o powierzenie grantu drogą korespondencji mailowej, bez konieczności odrzucania wniosku i jego ponownego składania. Przedmiotowa zmiana umożliwi uniknięcie przewlekłości procesu oceny oraz zmniejszy obciążenia o charakterze formalnym po stronie Wnioskodawców. Przyjęcie ww. praktyki nie wymaga zmiany ww. Procedury.

Procedura oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia (nabór nr 1/POZ/2019), po zmianie w cz. III pkt 3, polegającej na wprowadzeniu na etapie ostatecznej oceny wniosku o powierzenie grantu (po pozytywnym wyniku audytu wstępnego) możliwości zwrócenia wniosku do korekty. Dokumentacja przekazywana do MZ na końcowym etapie oceny niejednokrotnie zawiera techniczne błędy, które odtąd będą mogły podlegać korekcie, co usprawni pracę Grantodawcy i będzie korzystne dla Wnioskodawców. Zmiana została zaakceptowana przez  Komitet Dostępność Plus w Ochronie Zdrowia.

Załączniki
 
 

Najnowsze