Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jak Tarcza antykryzysowa może pomóc fundacjom i stowarzyszeniom? Komentarz Forum Darczyńców

Autorka: Julia Kluczyńska

Tarcza adresowana jest do przedsiębiorców i niestety, mimo postulatów organizacji społecznych, w bardzo niewielkim stopniu dotyczy organizacji społecznych. Poniżej przedstawiam możliwości, które mogą zainteresować organizacje społeczne.

1. DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ

Wszystkie organizacje społeczne mogą skorzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników finansowanych przez starostę - 50%, 70%, 90% w zależności od spadku przychodów, (art. 15zze, link do ustawy poniżej).

Komentarz:

 • Istotna trudność polega na wskazaniu dwóch kwestii:
  a) wysokości "spadku przychodów z działalności statutowej"  - trzeba zestawić dwa wybrane miesiące z poprzedniego roku z analogicznymi miesiącami tego roku
  i
  b) uzasadnić, ze spadek jest następstwem COVID 19.

 • Dofinansowanie można uzyskać max. na 3 miesiące, obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Przepisy nakładają na organizację korzystającą z dofinansowania wymóg utrzymania stanowisk po ustaniu dofinansowania (przez okres równy okresowi dofinansowania).
 • Wniosek składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Termin naboru wniosków jeszcze nie został ogłoszony.

2. ZUS

Wszystkie organizacje mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych przez okres 3 miesięcy jak przedsiębiorcy (art. 31zo. 1) pod warunkiem, że zatrudniają nie więcej niż 9 osób.

Komentarz:

 • Procedura skorzystania z tej możliwości jest prosta i można już teraz o nią wnioskować (przez portal PUE ZUS) ale trzeba uważać, aby nie popełnić błędów formalnych podczas wypełniania formularzy. W przypadku błędów zostanie wydana decyzja odmowna i wtedy organizacja będzie musiała uiścić zaległe składki.
 • Ważne jest to, że dotyczy to tylko nieopłaconych składek - a zatem organizacja nie powinna ich opłacać a zamiast tego jak najszybciej złożyć odpowiedni formularz w ZUS.
 • Ustawa milczy o zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. Może to oznaczać, że umorzone składki na ubezpieczenia społeczne będą w przypadku osób prawnych przychodem podlegającym opodatkowaniu CIT.
 • W tym tygodniu Sejm pracuje nad nowelizacją "Tarczy" i mówi się o tym, że ta możliwość zostanie rozszerzona do podmiotów zatrudniających nie więcej niż 49 osób.

3. JEDNORAZOWA POŻYCZKA DO 5000 ZŁ

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości uzyskania jednorazowej pożytki do 5 000 zł "na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej" (art. 15zzd). Atrakcyjne jest to, że pożyczka zostanie umorzona, jeśli pracodawca nie zmniejszy zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od uzyskania pożyczki.

4. DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH REALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (nie tylko mają taką możliwość w statucie ale ją rzeczywiście prowadzą)

Organizacje, które będą mogły precyzyjnie wykazać "spadek obrotów gospodarczych", mogą uzyskać:

- dofinansowanie do wynagrodzeń (art. 15 zzb)

lub

- ochronę miejsc pracy - dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 g.)

5. ZMIANY DLA ORGANIZACJI, KTÓRE REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Organ zlecający może uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie COVID 19.

Komentarz:

 • Organ "może" a nie musi, a zatem organizacja powinna ustalić to z jednostką, od której otrzymała dotację.

 • W ramach dodatków mogą zatem zostać uznane koszty wynagrodzeń. W takiej sytuacji nie można korzystać z innych dofinansowań na dane wynagrodzenie.

 • Nie wiadomo, jaki jest dokładnie zakres "uzasadnionych wydatków". Na pewno chodzi o wydatki poniesione przed odwołaniem działań. Można jednak twierdzić, że  chodzi również o wydatki poniesione już po odwołaniu działań np. koszty wynagrodzeń podczas całego okresu trwania umowy o datację. Można próbować to uzasadnić - w okresie pandemii ważne jest utrzymanie zatrudnienia, ponieważ dzięki temu przetrwa zespół organizacji a organizacja będzie mogła kontynuować działalność w przyszłości. Ostateczna decyzja będzie należała do organu, który przyznał dotację. Warto jednak wiedzieć, że przepisy pozwalają mu na przyjęcie interpretacji przepisów korzystnej dla organizacji.

Organ administracji publicznej może zlecać organizacjom realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. Organizacje, które prowadzą teraz ważne i potrzebne działania, mogą zatem składać swoje oferty samorządom i mają szansę na uzyskanie dotacji bez konkursu.

Organ zlecający może też przedłużyć termin złożenia sprawozdania za realizację zadania.

Link do "Tarczy":

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf

Przydatne linki:

https://warszawa.praca.gov.pl/-/11919516-informacje-o-pomocy-jaka-powiatowe-urzedy-pracy-oferuja-pracodawcom-i-przedsiebiorcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-#koszty3

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo

Artykuły na ngo.pl:

https://publicystyka.ngo.pl/zlecanie-zadan-w-tarczy-na-co-moga-liczyc-ngo-sy

https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-organizacji-pozarzadowych

Autorka: Julia Kluczyńska, prawniczka i specjalistka do spraw rzecznictwa w Forum Darczyńców http://www.forumdarczyncow.pl/pl/

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza prywatne i korporacyjne fundacje, które finansowo wspierają działania społeczne. Forum od 14 lat zabiega o prawo, które sprzyja rozwojowi filantropii w Polsce. Tworzy standardy (m.in. fundacji korporacyjnych) i narzędzia (m.in. mierzenia efektów społecznych), dzięki którym organizacje skuteczniej działają.

Fundacja Wspomagania Wsi jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx