Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Fundusze dla organizacji społecznych czekają

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO I FUNDACJA „STOCZNIA” DO 15 KWIETNIA PRZYJMUJĄ WNIOSKI W KONKURSIE DOTACYJNYM PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY. TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA W POLSCE. O DOFINANSOWANIE MOGĄ SIĘ STARAĆ M.IN. FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. BUDŻET NOWEGO PROGRAMU DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH WYNOSI 30 MILIONÓW EURO.

„Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych"- mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu z Fundacji Batorego. _- „Zależy nam na wnioskach od grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grupy zagrożone wykluczeniem: osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osoby starsze, ofiary przemocy"- dodaje Sobiepan.

Zespół programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy podczas cyklu spotkań w całym kraju - od stycznia do marca - przeszkolił ponad 500 osób z organizacji społecznych. Objazdową akcję informacyjną po Polsce przerwała epidemia. Teraz na stronie www.aktywniobywatele.org.pl  dostępne są nagrania webinariów, film instruktażowy o wypełnianiu wniosku i prezentacje. Warto też skorzystać z konsultacji telefonicznych z zespołem Programu. Lekturą obowiązkową jest „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców", który zawiera wszystkie niezbędne informacje zarówno o obszarach wsparcia, jak i formalnościach.

Dofinansowanie będzie przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Dotacje zaczynają się od 5tys. euro, a wraz z dodatkowymi środkami na współpracę zagraniczną I rozwój organizacji można uzyskać nawet ponad 80 tys. euro. Dofinansowane zostaną działania edukacyjne, w tym edukacja obywatelska, równościowa I antydyskryminacyjna, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje I kampanie związane ze zmianami klimatycznymi, przeciwdziałaniem uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy. Wsparcie uzyskają też projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze oraz akcje interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację. Dodatkowe 12,5 tys. euro można też otrzymać na współpracę z partnerem z zagranicy.

Wiosną 2020 roku zostanie ogłoszony konkurs na projekty sektorowe, czyli skierowane do całego sektora organizacji społecznych służące zwiększeniu ich stabilności, rozwojowi jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju. Za konkurs sektorowy będzie odpowiadać Fundacja Organizacji Obywatelskich.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię I Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Źródło: Informacja prasowa

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx