Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19" - projekt uchwały Rady Ministrów

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 bezpośrednio odpowiada na zagrożenia dla bytu i funkcjonowania organizacji pozarządowych wynikłe z epidemii COVID-19.

Epidemia COVID-19 dezorganizując życie społeczne i gospodarcze wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe są partnerem i realizatorem wielu zadań publicznych. Prowadzą m.in. placówki dla bezdomnych, szkoły czy domy dziennego pobytu. Organizują działania kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Obecnie dużą część z nich muszą zawiesić, a placówki zamknąć. Istotnym problemem sygnalizowanym przez organizacje jest konieczność ponoszenia kosztów stałych funkcjonowania organizacji w sytuacji drastycznego spadku wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej.

Organizacje sygnalizują także problemy związane z rozliczaniem poniesionych wydatków na działania, które musiały zostać odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Z uwagi na realną słabość organizacji i braki rezerw finansowych przedłużanie sytuacji kryzysowej oraz brak wsparcia rządu może grozić likwidacją organizacji. Organizacje pozarządowe są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Są też ważnym pracodawcą, a z ich działań i usług korzysta znaczący krąg beneficjentów. Daleko idące ograniczenie ich aktywności miałoby negatywny wpływ na życie społeczne i polityczne kraju.

Głównym celem Programu jest wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19.
W ramach Programu założono, że wsparcie może zostać udzielone na:

 - Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

 - Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

 - Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

 - Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;

 - Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Realizacja Programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 mln zł. 

Ze względu na sytuację zagrożenia COVID-19 i wynikającą stąd potrzebę jak najszybszego przyjęcia rozwiązań interwencyjnych w celu wsparcia sektora pozarządowego w walce ze skutkami epidemii COVID-19 nie przeprowadzono konsultacji. Proponuje się, aby uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, co jest spowodowane koniecznością jak najszybszego rozpoczęcia ograniczania negatywnych skutków epidemii COVID-19.

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej uchwały środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowana uchwała wpłynie pozytywnie również na organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

Projekt Programu – z 19 marca 2020 r.

Uchwała Rady Ministrów

Uzasadnienie

OSR

Pismo przewodnie – uzgodnienia

żródło:https://bip.kprm.gov.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx