Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Małopolska wspiera osoby niesamodzielne

Trwa kolejny nabór wniosków dedykowany inicjatywom związanym ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz interwencją kryzysową. Podobnie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, nabór prowadzony jest w formie dwóch odrębnych konkursów, osobno dla Krakowa i jego obszaru metropolitalnego (tzw. ZIT) oraz osobno dla pozostałych regionów naszego województwa (tzw. SPR). Nabór wniosków potrwa do końca lipca.

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego i środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, możliwe jest wsparcie dla niesamodzielnych Małopolan oraz ich opiekunów. Podobnie, jak w poprzednich edycjach konkursu, podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie obydwu naborów jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Łatwiejszy dostęp do usług wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów, a także wsparcie dla dotkniętych kryzysem – to główne cele projektów, w ramach których już niebawem będzie można składać wnioski. Wychodzimy na przeciw potrzebom osób, które borykają się z wieloma problemami życia codziennego. Programy, w szczególności dedykowane są osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i chorym

- podkreśla Marta Malec-Lech, z zarządu województwa. 

Na czym polega idea wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów?

Wsparciem dla osób niesamodzielnych jest pomoc opiekunów nieformalnych – osób z kręgów rodzinnych, sąsiedzkich, przyjaciół, którzy nie świadczą swoich usług zawodowo, nie pobierają za nie wynagrodzenia. Opiekunowie nieformalni dostarczają regularnego, trwałego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego. Taka opieka, często całodobowa, wymaga od opiekunów wielu poświęceń.Tym samym, działania ukierunkowane na wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych polegać będą na tworzeniu centrów wsparcia opiekunów, gdzie będą mogli skorzystać ze wsparcia o charakterze edukacyjno-doradczym. 

Wsparcie uzyskają także projekty związane z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. Placówki te będą oferowały m.in. terapie dla osób niesamodzielnych – w zakresie poprawy ich stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności. Osoby niesamodzielne będą objęte fachową opieką w miejscach spełniających odpowiednie warunki lokalowe, będą do takich miejsc dowożone, otrzymają ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną. Zyskają także możliwość udziału w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną, fizyczną, aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym.

W końcu w ramach naborów zostanie udzielone wsparcie na dla tworzenie i/lub działalność ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych.

Kto może ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego?
W ramach konkursów o dofinansowanie swoich projektów mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączaniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Tym samym, wśród potencjalnych Beneficjentów mogą znaleźć się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy, jak również instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne. Natomiast w przypadku projektów tworzących ośrodki interwencji kryzysowej, o dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty (lub miasta na prawach powiatu) oraz organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Przyszli Beneficjenci będą mogli przeznaczyć uzyskane środki m.in. na koszty adaptacji i wyposażenia placówek zapewniających dzienną opiekę osób niesamodzielnych, zatrudnienie personelu (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk), koszty związane z funkcjonowaniem placówki (wyżywienie, transport, organizacja zajęć z zakresu aktywizacji osób niesamodzielnych), koszty związane z uruchomieniem centrów wsparcia opiekunów (najem lokalu, organizacja indywidualnego poradnictwa, szkolenia i praktyki opiekuńcze, w tym niestacjonarne, usługi „menadżerów opieki”), zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Dodatkowe informacje o naborze
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej. Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 lipca 2019 r. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 92,73%, przy minimalnej wartości projektu (dla obu poddziałań) wynoszącym 50 tys. zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do Poddziałania 9.2.2 (ZIT) wyniesie ponad 8,7 mln zł, natomiast do Poddziałania 9.2.3 (SPR) ponad 6,5 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie www.rpo.malopolska.pl. Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: https://www.malopolska.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx