Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu „Senior+”

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019r.

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018roku (link:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14147 348zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 9kwietnia 2019 roku. Złożoną w generatorze ofert ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty –wraz z wymaganymi załącznikami –należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu I, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu II, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. (data poniesienia wydatku).Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia15maja 2019 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w programie wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. z dnia 26 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich, wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Przed upływem terminu składania ofert,

Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących programu w godz. 9:00 –12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

Lista kontaktowa urzędów wojewódzkich

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: https://www.gov.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx