Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Lubuskie - konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów  ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, obszarze turystyki regionalnej oraz w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, planowane jest wsparcie zadania:rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, w tym:

 • organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, happeningów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki,  
 • wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,
 • działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
 • udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży m.in. organizacja warsztatów, plenerów, spotkań itp.
 • edukacja kulturalna przez zabawę - edukacje radiowe dla dzieci i młodzieży

Na wsparcie ww. zadań publicznych w 2019 roku przeznaczona została kwota 110.000 zł.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w obszarze  turystyki regionalnej przeznaczona została kwota 45.125 zł.

Wspierane będą zadania wpisujące się w założenia  Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:

 • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 • rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 • rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
 • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Na wsparcie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”  przeznaczono środki w wysokości 130.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 13.000 zł.

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”, planowane jest wsparcie zadań, w tym:

 • wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki;
 • wspieranie działań ukierunkowanych na poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;
 • wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży;
 • wspieranie działań w zakresie zwiększania dostępności do istniejących form wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

Oferty należy składać do dnia 13 lutego 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania  na  http://bip.lubuskie.pl/756/Otwarte_konkursy_ofert

Źródło: http://lubuskie.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx