Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

PFRON informuje, że od 2014 r. realizowany jest  Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą realizacją programu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest udzielanie osobom potrzebującym, długofalowej pomocy żywnościowej w postaci paczek lub posiłków, a także udział w działaniach towarzyszących o charakterze aktywizującym i społecznie integrującym.

Program ten ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których miesięczny dochód nie przekracza 1 268 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1 028 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

Poza przesłanką dotyczącą sytuacji dochodowej, z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny wymagające wsparcia z różnych powodów, wśród których jest niepełnosprawność.

Od września rozpoczęła się kolejna edycja Programu realizowana w ramach Podprogramu 2018, w której pomoc poprzez sieć  ponad 23 300 lokalnych organizacji partnerskich obecnych w 90% gmin w Polsce, dotrze do ponad 1 300 tyś. osób.

Z danych za 2017 rok  wynika, że  osoby z niepełnosprawnością stanowią liczną grupę odbiorców korzystających z pomocy w ramach PO PŻ, ok. 15 % wszystkich odbiorców końcowych.

Podmioty realizujące działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami mają możliwość przystąpienia do Programu.

Funkcję lokalnych organizacji partnerskich (OPL) w ramach PO PŻ mogą pełnić organizacje pozarządowe – stowarzyszenia lub fundacje, w tym również te, które utworzyły warsztat terapii zajęciowej (WTZ), jeśli spełniają wymogi organizacji partnerskiej określonych w Programie Operacyjnym PŻ.

Osoby, które mogą skorzystać z działań w ramach programu  PO PŻ kierowane są przez ośrodki pomocy społecznej, w przypadku osób bezdomnych przez organizację partnerską. Organizacje partnerskie uczestniczące w programie współpracują z Ośrodkami pomocy społecznej w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

Szczegółowe informacje na  temat Programu dostępne są na stronie internetowej MRPiPS w zakładce Programu.

Źródło: https://www.pfron.org.pl

Najnowsze