Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ruszył nabór do IV edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019!

Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej.

 

Jak ubiegać się o stypendium:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić na stronie internetowej po założeniu konta (aby założyć konto i wypełnić wniosek kliknij tutaj) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów (wzór wypełnionego Wniosku kliknij tutaj).

Wygenerowany z systemu wniosek o przyznanie stypendium razem z wymaganymi załącznikami należy składać w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię i nazwisko Wnioskodawcy, nr ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

Kto może ubiegać się o stypendium:

Ø  O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)   w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia dotychczasowego gimnazjum;

2) w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum lub dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Ø   Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać warunki:

1)   uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe tj.: matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, geografii, zajęć komputerowych, informatyki, przedsiębiorczości oraz języków obcych nowożytnych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2017/2018 na poziomie nie niższym niż 5,33. Do średniej należy wskazywać przedmioty z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5;

2)   uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2017/2018 na poziomie nie niższym niż 5,20;

Ø   Uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty za uzyskanie w roku szkolnym 2017/2018 tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad organizowanych pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu,

Ø   O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali min. 11 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

Terminy:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie w terminach:

  • od 22 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. – elektroniczne wypełnianie wniosków na stronie internetowej,
  • do 10 lipca 2018 r. – ostateczny termin przesłania/złożenia wniosku wraz z załącznikami . O dotrzymaniu terminu – decyduje data wpływu do UMWM w Warszawie. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium wypełnione za pomocą udostępnionej aplikacji informatycznej wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.) wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3,
03-472 Warszawa

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują w zakładkach: 
O projekciePytania, Dokumenty/Instrukcje.

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego (szczegółowe dane w zakładce Kontakt)

Źródło: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx