Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Polska–Saksonia na projekty w zakresie edukacji transgranicznej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane elektornicznie.

 Instytucja ogłaszająca nabór:

Wspólny Sekretariat

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4

50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generatorów wniosków dostępny na stronie internetowej programu.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

Wnioski mogą składać m.in.:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej oraz stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące m.in.:

 • edukacji językowej,
 • rozbudowy oferty kształcenia na każdym etapie w celu wzmocnienia potencjału innowacyjnego,
 • organizacji dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy,
 • organizacji wymian, staży i praktyk zawodowych,
 • tworzenia wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami,
 • realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 • edukacji ekologicznej,
 • rozwoju sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców. 

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do zaplanowanej wartości wskaźników będzie bardziej korzystna.

Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie określono

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4,5 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Genarator wniosków online

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz opis procesu jej podpisywania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx