Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyniki konsultacji społecznych na temat modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR)

Konsultacje społeczne wskazują na wyzwania dla przyszłej wspólnej polityki rolnej

Jak wynika z konsultacji, polityka rolna jest najlepiej zarządzana na poziomie UE, co pozwala ukierunkować ją na najważniejsze kwestie, tj. wsparcie rolników i ochronę środowiska.

Obywatele europejscy uważają, że polityka rolna powinna nadal być zarządzana na szczeblu Unii oraz że pomoc rolnikom i ochrona środowiska powinny stanowić jej dwa podstawowe cele.

To jedne z głównych ustaleń opublikowanych dziś wyników konsultacji społecznych na temat modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR). W ramach konsultacji przesłano ponad 322 tys. odpowiedzi, które pochodziły od szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym rolników, obywateli, organizacji i innych zainteresowanych stron.

Podczas odbywającej się w Brukseli konferencji pod hasłem „WPR: Wyraź swoją opinię (The CAP: Have your say) przedstawiono wyniki tych konsultacji i przy tej okazji komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, powiedział: Jest to kolejny kamień milowy na drodze ku przyszłej wspólnej polityce rolnej i zarazem okazja dla zainteresowanych stron do dalszego udziału w debacie. Odpowiedzi na konsultacje społeczne wskazują na duże zainteresowanie WPR, która nadal wspiera dynamiczny sektor rolny, zapewnia bezpieczną i wysokiej jakości żywność dla 508 mln obywateli i gwarantuje znaczące inwestycje na obszarach wiejskich.

Duża liczba uczestników konsultacji świadczy o tym, że rolnictwo i jego rola w społeczeństwie stają się dla wielu obywateli europejskich coraz ważniejszym zagadnieniem. Dla znacznej większości respondentów (90 proc.) oczywiste jest, że z zarządzaniem polityką rolną na szczeblu europejskim wiąże się rzeczywista wartość dodana. Zapewnia ono równe szanse na jednolitym rynku oraz pozwala sektorowi rolnemu lepiej reagować na wspólne wyzwania, takie jak ochrona środowiska (85 proc.) oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu (73 proc.). Ponadto często wymieniana była konieczność utrzymania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej UE (86 proc.), jak również potrzeba stworzenia wspólnych ram wymiany najlepszych praktyk (91 proc.).

Jasne cele

Z konsultacji wynika także jasno, jakie cele powinna osiągnąć wspólna polityka rolna. Kluczową potrzebą jest zapewnienie rolnikom godnego poziomu życia – większość respondentów (88 proc.) uznaje, że dochody gospodarstw rolnych są niższe niż średnia UE, a rolnicy otrzymują jedynie niewielką część ceny za żywność, którą płaci konsument (97 proc.). Bezpośrednie wsparcie dochodów rolników uznaje się zatem za najlepszy sposób rozwiązania tej kwestii (66 proc.).

Innym głównym celem WPR powinno być zachęcanie rolników do uczestnictwa w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony środowiska naturalnego, ochrony różnorodności biologicznej, ograniczenia degradacji gleby i bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i nawozów.

Jak wynika z odpowiedzi, zarówno obywatele, jak i rolnicy chcą, by przyszła WPR była prostsza i mniej zbiurokratyzowana i by pomagała sektorowi rolnemu mierzyć się ze stojącymi przed nim wyzwaniami.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przez Komisję w ramach prowadzonych debat na temat przyszłości żywności i rolnictwa. Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR zostanie opublikowany po ocenie skutków ewentualnych propozycji dotyczących polityki rolnej.

Kontekst

Internetowe konsultacje społeczne w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR rozpoczęły się 2 lutego 2017 r. i trwały do 2 maja 2017 r. Były otwarte dla wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji, chętnych do wypełnienia kwestionariusza dostępnego w 23 językach urzędowych UE.

Celem konsultacji było zebranie opinii od rolników, organizacji i innych zainteresowanych stron na temat następujących trzech podstawowych kwestii: rolnictwa, obszarów wiejskich i WPR w obecnym kształcie; celów i zarządzania WPR; oraz rolnictwa, obszarów wiejskich i WPR w przyszłości. Kwestionariusz zawierał 28 pytań zamkniętych (możliwy był wybór więcej niż jednej odpowiedzi) i pięć pytań otwartych oraz dawał możliwość załączenia dokumentów określających stanowisko.

Więcej informacji

Wszystkie odpowiedzi na konsultacje oraz streszczenie wyników zostaną opublikowane tutaj

„WPR: Wyraź swoją opinię” (The CAP: Have your say) – sprawozdania i inne dokumenty z konferencji zostaną opublikowane tutaj

Źródło: http://europa.eu/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx