Strona wykorzystuje pliki cookies, je艣li wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookies, zostan膮 one zapisane w pami臋ci twojej przegl膮darki. W przypadku nie wyra偶enia zgody nie jeste艣my w stanie zagwarantowa膰 pe艂nej funkcjonalno艣ci strony!

Uzupe艂niaj膮cy konkurs w ramach Programu wsp贸艂pracy Ministerstwa Zdrowia z NGO w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia og艂asza uzupe艂niaj膮cy konkurs ofert na wyb贸r realizator贸w zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsp贸艂pracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarz膮dowymi w 2017 roku.

Konkurs skierowany jest do jednostek niezaliczonych do sektora finans贸w publicznych, w tym stowarzysze艅 i fundacji.

Kwota niezaanga偶owana na realizacj臋 Programu wsp贸艂pracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarz膮dowymi w 2017 roku wynosi 401 800,00 z艂.

Termin realizacji zadania: 1 lipca 鈥 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p贸藕n.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci  po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z p贸藕n. zm.) organy administracji publicznej mog膮 wspiera膰 realizacj臋 zada艅 publicznych przez organizacje pozarz膮dowe.

Tytu艂y zada艅 publicznych

 1. Akcja edukacyjna i informacyjna dotycz膮ca obecno艣ci alergen贸w w 偶ywno艣ci oraz zagro偶e艅 z tym zwi膮zanych 鈥 50 000,00 z艂.

Oferta powinna uwzgl臋dnia膰 opracowanie i wdro偶enie akcji edukacyjnej i informacyjnej na temat obecno艣ci alergen贸w w 偶ywno艣ci oraz zagro偶e艅 z tym zwi膮zanych. Oczekuje si臋, 偶e realizacja programu przyczyni si臋 do rozpowszechnienia informacji na temat ww. zagro偶e艅 w艣r贸d jak najszerszego grona odbiorc贸w, co przyczyni si臋 do podniesienia 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej w tym zakresie. Oferent jest zobowi膮zany do z艂o偶enia w艂asnej koncepcji realizacji ww. zagadnienia.

 1. Program edukacyjny maj膮cy na celu zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej
  w zakresie zagro偶e艅 wynikaj膮cych z niew艂a艣ciwego stosowania, nadu偶ywania produkt贸w leczniczych dost臋pnych bez recepty (OTC) i suplement贸w diety oraz ich interakcji z innymi lekami 鈥 70 000,00 z艂.

Oferta powinna uwzgl臋dnia膰 opracowanie  programu edukacyjnego na temat zagro偶e艅 wynikaj膮cych z niew艂a艣ciwego stosowania, nadu偶ywania produkt贸w leczniczych dost臋pnych bez recepty (OTC) i suplement贸w diety oraz ich interakcji z innymi lekami oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu.  Oczekuje si臋, 偶e realizacja programu przyczyni si臋 do rozpowszechnienia informacji na temat ww. zagro偶e艅 w艣r贸d jak najszerszego grona odbiorc贸w, co przyczyni si臋 do podniesienia 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej w tym zakresie. Oferent jest zobowi膮zany do z艂o偶enia w艂asnej koncepcji realizacji ww. zagadnienia.

 1. Program edukacyjny skierowany do os贸b z cukrzyc膮 maj膮cy na celu zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci 偶ywieniowej tych chorych, po艂膮czony z nauk膮 samokontroli, umiej臋tno艣ci膮 podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powik艂a艅 cukrzycy 鈥 200 000,00 z艂.

Oferta powinna uwzgl臋dnia膰 opracowanie programu edukacyjnego dla os贸b ze zdiagnozowan膮 cukrzyc膮 i przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu w艣r贸d tych chorych. Program powinien porusza膰 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce zagadnienia:

 • Og贸lne zasady 偶ywienia chorych na cukrzyc臋 i planowanie posi艂k贸w w cukrzycy (znaczenie poszczeg贸lnych grup 艣rodk贸w spo偶ywczych, sk艂adniki pokarmowe,  zapotrzebowanie energetyczne, rozk艂ad  w臋glowodan贸w w  diecie, ograniczenia dietetyczne, indeks glikemiczny, 艂adunek glikemiczny),
 • Wymienniki w臋glowodanowe i bia艂kowo-t艂uszczowe w praktyce,
 • Znaczenie i sposoby samokontroli cukrzycy,
 • Insulinoterapia: dzia艂anie insuliny, rodzaje insulin, profile ich dzia艂ania, modele  insulinoterapii, technika podawania insuliny, miejsca podawania insuliny, relacja insulina vs. posi艂ek, wp艂yw wysi艂ku fizycznego na zapotrzebowanie na insulin臋,
 • Leki doustne w leczeniu cukrzycy,
 • Hipoglikemia i hiperglikemia 鈥 definicja, przyczyny, objawy, skutki, post臋powanie w zale偶no艣ci od czasu trwania, zapobieganie,
 • P贸藕ne powik艂ania cukrzycy, znaczenie w艂a艣ciwego leczenia i wyr贸wnania cukrzycy oraz odpowiedzialno艣膰 chorego  w ich zapobieganiu poprzez samokontrol臋,
 • Promocja zdrowego stylu 偶ycia, znaczenie aktywno艣ci fizycznej w leczeniu cukrzycy i utrzymaniu prawid艂owej masy cia艂a.
 1. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla os贸b chorych i ich opiekun贸w 鈥 81 800,00 z艂.

Oferta powinna uwzgl臋dnia膰 opracowanie programu edukacyjnego na temat choroby Alzheimera w艣r贸d os贸b chorych i ich opiekun贸w, a tak偶e przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu w艣r贸d tych os贸b. Program powinien porusza膰 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce zagadnienia:

 • Zachowania osoby chorej na Alzheimera,
 • Opieka nad chorym w domu,
 • Codzienna piel臋gnacja chorego,
 • Bezpiecze艅stwo chorych i ich opiekun贸w, w tym: bezpieczny dom, bezpieczny transport 艣rodkami komunikacji, kwestie prawne i finansowe;
 • Aktywno艣ci usprawniaj膮ce funkcje poznawcze,
 • Komunikacja werbalna z osob膮 chor膮 鈥 czyli jak rozmawia膰 i jak s艂ucha膰?,
 • Mo偶liwo艣ci odci膮偶enia opiekun贸w i sposoby na regeneracj臋 psychiczn膮 i fizyczn膮 opiekuna chorego.

Formalne warunki przyj臋cia zg艂oszonej oferty do oceny merytorycznej:

 1. oferta powinna by膰 z艂o偶ona na w艂a艣ciwym formularzu*, w艂a艣ciwie wype艂niona pod wzgl臋dem technicznym (zgodnie z obja艣nieniami znajduj膮cymi si臋 we wzorze formularza), podpisana przez osoby upowa偶nione oraz zawiera膰 wymagane podpisy i piecz膮tki;
 2. ostateczny termin z艂o偶enia oferty powinien by膰 zgodny z dat膮 wskazan膮 w og艂oszeniu (decyduje data wp艂ywu do Ministerstwa Zdrowia);
 3. oferent powinien zapewni膰 nie mniej ni偶 30% wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych realizacji zg艂oszonego zadania;
 4. oferent powinien przedstawi膰 co najmniej 2 rekomendacje, od dw贸ch r贸偶nych podmiot贸w, potwierdzaj膮ce dotychczasowe do艣wiadczenie w zakresie problematyki zwi膮zanej z tre艣ci膮 zadania;
 5. w przypadku propozycji wydawniczych zwi膮zanych z realizacj膮 zadania, oferent powinien posiada膰 wpis w statucie organizacji dotycz膮cy prawa do prowadzenia dzia艂alno艣ci wydawniczej;
 6. do oferty nale偶y do艂膮czy膰 aktualny odpis rejestru, w kt贸rym zarejestrowana jest organizacja (wa偶ny do 3 miesi臋cy od daty wystawienia);
 7. do oferty nale偶y do艂膮czy膰 sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 i 2016 r. (sprawozdania za rok 2015 鈥 wymagane, sprawozdania za rok 2016 鈥 brak sprawozda艅 nie b臋dzie stanowi艂 o wy艂膮czeniu oferenta z udzia艂u w ocenie formalnej ofert);
 8. w przypadku ofert wsp贸lnych do oferty nale偶y do艂膮czy膰 umow臋 partnersk膮 lub o艣wiadczenie partnera;
 9. oferta powinna dotyczy膰 zadania, kt贸re jest obj臋te celami statutowymi organizacji sk艂adaj膮cej ofert臋;
 10. okres realizacji zadania powinien obejmowa膰 wy艂膮cznie 2017 r. (1 lipca 鈥 1 grudnia 2017 r.)

Oferty nie spe艂niaj膮ce powy偶szych warunk贸w zostan膮 odrzucone i nie b臋d膮 rozpatrywane pod wzgl臋dem merytorycznym.

Kryteria merytoryczne stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. do艣wiadczenie w realizacji zadania publicznego b臋d膮cego przedmiotem oferty;
 2. wykonanie zadania przy wsp贸艂udziale wolontariuszy;
 3. kompleksowo艣膰 realizacji zadania;
 4. szczeg贸艂owy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem dzia艂a艅, sp贸jny z przedstawionym kosztorysem;
 5. odpowiednie kwalifikacje Kadry oferenta, znajduj膮ce zastosowanie przy realizacji zadania;
 6. spos贸b realizacji zadania pozwalaj膮cy na uzyskanie trwa艂ych efekt贸w prowadzonych dzia艂a艅;
 7. liczba os贸b korzystaj膮cych z dzia艂a艅 przedstawionych w ofercie oraz zasi臋g terytorialny tych dzia艂a艅;
 8. opis potrzeb wskazuj膮cych na konieczno艣膰 wykonania zadania, uzasadnienie proponowanych dzia艂a艅 oraz opis ich skutk贸w (w jakim stopniu przyj臋ty przez oferenta spos贸b dzia艂ania przyczyni si臋 do rozwi膮zania istniej膮cego problemu lub z艂agodzenia jego negatywnych skutk贸w);
 9. jako艣膰 dotychczasowej wsp贸艂pracy z administracj膮 publiczn膮 (w tym rzetelno艣膰 oraz terminowo艣膰 wykonywania i rozliczania zada艅 realizowanych w latach ubieg艂ych) udokumentowana przez oferenta;
 10. powi膮zanie zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji z tre艣ci膮 zlecanego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:

 1. dotacja nie b臋dzie przyznawana na finansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, kt贸re 鈥 zgodnie z ustaw膮 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z p贸藕n. zm.)- powinny by膰 finansowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych koszt贸w zadania, kt贸rych dofinansowanie odbywa si臋 na mocy innych ustaw;
 2. dotacja nie b臋dzie przyznawana na dzia艂alno艣膰 inwestycyjn膮, remontow膮, zakup sprz臋tu medycznego, pokrycie koszt贸w zwi膮zanych z zakwaterowaniem i wy偶ywieniem;
 3. wyb贸r form i sposob贸w realizacji zadania nale偶y do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do mo偶liwo艣ci os贸b szkolonych;
 4. z dotacji nie finansuje si臋 szkole艅 (czy doszkalania) profesjonalist贸w;
 5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
 6. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z p贸藕n. zm.);
 7. przedstawiona kalkulacja koszt贸w nie mo偶e obejmowa膰 wydatk贸w zwi膮zanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za koordynacj臋 zadania;
 8. przedstawiona kalkulacja koszt贸w nie mo偶e obejmowa膰 wydatk贸w zwi膮zanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za obs艂ug臋 finansow膮 zadania;
 9. oferent musi zapewni膰 poza ofert膮 pokrycie koszt贸w zwi膮zanych z wynagrodzeniem Kadry odpowiedzialnej za obs艂ug臋 finansowo-ksi臋gow膮 i merytoryczn膮 zadania;
 10. przedstawiona kalkulacja koszt贸w nie mo偶e obejmowa膰 wydatk贸w zwi膮zanych z pokryciem op艂at za energi臋, wod臋, gaz, internet, sprz膮tanie, itp.
 11. umowy na realizacj臋 zada艅 b臋d膮 zawierane po uruchomieniu 艣rodk贸w uj臋tych w rezerwie celowej na realizacj臋 wsp贸艂pracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarz膮dowymi.

*Zainteresowane podmioty powinny przygotowa膰 ofert臋 zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z wymaganymi za艂膮cznikami.

Uwaga!

Z mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert w ww. konkursie uzupe艂niaj膮cym wy艂膮czone s膮 podmioty, kt贸rych oferty zosta艂y wybrane do dofinansowania w I etapie konkursu.

 

Termin wyboru ofert: do 5 czerwca 2017 r.

Termin i miejsce sk艂adania ofert:

Oferty nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej w zamkni臋tych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty og艂oszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, tj. do dnia 4 maja 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie 鈥濷rganizacje pozarz膮dowe 鈥 post臋powanie uzupe艂niaj膮ce [nale偶y poda膰 numer i nazw臋 Programu鈥.

Pliki do pobrania:

Uzupe艂niaj膮cy konkurs ofert na wyb贸r realizator贸w zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsp贸艂pracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarz膮dowymi w 2017 roku

殴r贸d艂o: http://www.mz.gov.pl

Skomentuj

Upewnij si臋, 偶e pola oznaczone wymagane gwiazdk膮 (*) zosta艂y wype艂nione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Do艂膮cz do nas

      YTxyXYx