Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Małopolska. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” - zaproszenie do udziału w kokursie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych  innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  1. wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół naukowych,

  2. popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,

  3. kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,

  4. wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym w zakresie wykorzystania dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,

  5. rozwoju współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.

Zlecanie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy Oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2017 r. na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym co najmniej w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania, rozumianym jako suma innych środków finansowych, wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, z zastrzeżeniem, iż wykazanie się innymi środkami finansowymi jest obligatoryjne. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 marca 2017 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert upływa dnia: 13 marca 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: http://bip.malopolska.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx