Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zmiany dotyczące wypłaty zasiłków stałych

Od dnia 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady przyznawania zasiłku stałego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zmiana przepisów została wymuszona przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zgodność przepisów w tej materii z Konstytucją RP.

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek ten przysługuje osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera ani emerytury, ani renty. Przysługuje również osobie całkowicie niezdolnej do pracy. Warunkiem otrzymania takiego zasiłku jest osiąganie dochodu niższego od ustalonego kryterium dochodowego. Wynosi ono obecnie 634 zł w przypadku osób samodzielnie gospodarujących lub 514 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Postępowanie o przyznanie zasiłku stałego przebiega dwuetapowo. Najpierw w sprawie stopnia niepełnosprawności orzekają powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W drugim etapie, w formie decyzji administracyjnej, następuje przyznanie prawa do świadczenia z pomocy społecznej.

Okres oczekiwania bez środków do życia

Dotychczasowe przepisy o pomocy społecznej stanowiły, że zasiłek stały przyznawany był od momentu zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej z pełną dokumentacją. W skład tej dokumentacji wchodziło orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów wszczynane było postępowanie o przyznanie zasiłku. W praktyce wyglądało to tak, że osoba niepełnosprawna, zanim dopełniła formalności, zasiłek otrzymywała po roku.

Sprawą zainteresował się Trybunał Konstytucyjny na wniosek jednego ze świadczeniobiorców i swoją opinię w tej sprawie wyraził w wyroku z dnia 9 października 2015 r. Sygn. akt SK 19/14 (sentencja została ogłoszona dnia 15 października 2015 r. Dz. U. poz. 1616). Trybunał uznał, że osoba niepełnosprawna jest pozbawiona efektywnej pomocy ze strony państwa na skutek nieprawidłowo działającego mechanizmu przyznawania zasiłku stałego. Wskazał, że ustawodawca powinien poczynić zmiany w tym zakresie, aby osoba niepełnosprawna mogła skutecznie ubiegać się o zasiłek stały za okres, w jakim jest uprawniona do świadczeń zgodnie z art. 67 ust. 2 Konstytucji. Trybunał uznał, że taka regulacja narusza prawa niepełnosprawnych do pomocy i zdecydował, że ten przepis utracił moc 31 grudnia 2016 r.

Warunki otrzymania zasiłku stałego wstecz

Od nowego roku nastąpiły, korzystne dla niepełnosprawnych, zmiany. Osoba, która złoży wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złoży wniosek o zasiłek stały, otrzyma świadczenie po uzyskaniu orzeczenia, ale od tego miesiąca, w którym złożyła wniosek. Aby móc skorzystać z takiej procedury, do wniosku o przyznanie zasiłku należy dołączyć potwierdzenie wystąpienia o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Po złożeniu wymaganych dokumentów ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie. Wsteczne przyznanie zasiłku stałego będzie zrealizowane jedynie wtedy, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy, zostanie dostarczone do ośrodka pomocy społecznej w ciągu 60 dni od ich otrzymania. Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia przyznaje się zasiłek okresowy bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. Zgodnie z przepisami przejściowymi osoba, która złożyła wniosek o zasiłek stały w ubiegłym roku będzie mogła skorzystać z nowej procedury, pod warunkiem dochowania terminu 60 dni na dostarczenie orzeczenia.

Opr. Barbara Chrzanowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx