Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zapraszamy na szkolenie „Fundusze Europejskie 2014-2020, Horyzont 2020 a końcowe rozliczenie projektów”

Rząd oraz Komisja Europejska podpisały w dniu 23 maja  2014 roku  Umowę Partnerstwa. Umowa partnerstwa wskazuje rodzaje inwestycji, które będą mogły być dofinansowanie, układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi. Z budżetu polityki spójności w projekcji finansowej 2014-2020 Polska otrzyma  82,3 mld euro.

 W związku z tym zapraszamy  na szkolenie pt.:

„Fundusze Europejskie 2014-2020, Horyzont 2020 a końcowe rozliczenie projektów”

Celem szkolenia jest praktyczne rozpoznanie  uczestniczenia Beneficjentów w nowej projekcji finansowej,  wprowadzenie do nowej polityki spójności, omówienie rozporządzenia ogólnego i rozporządzeń szczegółowych, założeń Umowy Partnerskiej oraz przedstawienie możliwości związanych z nowymi Programami  Operacyjnymi, uproszczeń w modelu finansowym Horyzont 2020,  a także zmian w systemie zarządzania i zaostrzeń  kontroli w okresie programowania 2014-2020, jak również udzielenie pomocnych wskazówek w końcowym rozliczeniu projektów w wyniku realizacji, których powstaną prace rozwojowe, środki trwałe wytworzone, zakupione, ulepszone, lub projektodawca stanie się właścicielem praw majątkowych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu, podczas gdy środki trwałe (obiekty) były przyjmowane z budowy lub nabywane w różnych okresach, nawet w kilku latach.

Dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania? Szkolenie systematyzuje organizację wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz formę i zakres dokumentacji przyjęcia środków trwałych z budowy, prac rozwojowych, wartości niematerialnych i prawnych   a także uzupełnienie polityki rachunkowości projektu o zasady końcowego rozliczenia. Prezentowana będzie zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie rozliczania amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym.

Szkolenie jest przeznaczone dla pozyskujących dotacje wnioskodawców, tworzących wnioski aplikacyjne, pracowników  odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenie projektów, osób zarządzających i monitorujących, księgowych,  kontrolerów, audytorów i pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie wewnętrznych procedur, a także osób zamierzających rozpoznać i usystematyzować znajomość zasad programowania 2014-2020, jak również końcowego  rozliczania projektów.

Organizatorem szkolenia, które obędzie się w  Warszawie 03-04 lipca 2014 roku jest „Pro-Consult” Sp.z. o.o.Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów posiadających wiedzę z nowego okresu programowania oraz  doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich z prezentacją praktycznych przykładów, autorów publikacji praktycznego wdrażania realizacji projektów. Uczestnictwo w szkoleniu będzie sprzyjać nabyciu wiedzy praktycznej, podniesieniu i aktualizacji umiejętności z zakresu możliwości pozyskiwania dotacji, stosowania prawa związanego z realizacją projektów oraz sprawozdawczości projektowej. Gwarantujemy konsultacje i odpowiedzi na pytania po zakończeniu szkolenia. Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w pierwszym dniu dotyczącym Funduszy i Programów Operacyjnych  oraz  nowego systemu wdrażania   2014-2020 lub w drugim dniu, którego zakres będzie dotyczył końcowego rozliczenia projektów.  

Szczegółowy program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Osobom spoza  Krakowa udzielamy informacji o bazie hotelowej oraz przesyłamy mapę dojazdu.

Źródło: Informacja prasowa

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx