Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Konkurs dla absolwentów Programu Liderzy PAFW - wizyta studyjna w USA.

 

Wizyta studyjna absolwentów Programu Liderzy PAFW w 2014 roku jest siódmym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w ramach stałej współpracy Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Ambasadą USA w Polsce. Jej uczestnikami będą przedstawiciele absolwentów i tutorów Programu.

 

 

1. PROGRAM WIZYTY               

W tym roku tematem wiodącym wizyty jest przywództwo w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem angażowania obywateli w budowanie wspólnoty lokalnej oraz wspierania inicjatyw sąsiedzkich.

Szczególny nacisk będzie położony na następujące kwestie:

 • Sposoby włączania mieszkańców / różnych grup społecznych w proces planowania rozwoju lokalnego, w tym: stosowane narzędzia w komunikacji z mieszkańcami, analiza opinii i pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, a także tworzenie rozwiązań, które odpowiadają na oczekiwania  wszystkich interesariuszy;
 • Ożywianie sąsiedztwa, wspieranie inicjatyw sąsiedzkich: diagnoza potrzeb lokalnego  środowiska, nawiązywanie partnerstw, promocja lokalnych wydarzeń, angażowanie ludzi do projektu, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności, organizowanie inicjatyw sąsiedzkich, tworzenie przestrzeni do działań integracyjnych;
 • Mobilizowane i angażowanie do działania osób biednych, starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych: sposoby angażowania i mobilizowania mieszkańców, wsparcie w realizacji pasji, wykorzystanie potencjału osób starszych, rozwijanie postawy odpowiedzialności społecznej, stworzenie sieci oparcia społecznego, wolontariat, promowanie zachowań prospołecznych;
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w umacnianiu wspólnoty (np. lokalne media społecznościowe); ułatwianie dialogu pomiędzy mieszkańcami, tworzenie przestrzeni z możliwością uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym;
 • Tworzenie i wykorzystanie przestrzeni publicznej w działaniach społecznych; rola przestrzeni publicznej w rozwoju zrównoważonym oraz jej wartość dla mieszkańców, aktywizacja lokalnych społeczności do udziału w procesach zagospodarowania  przestrzeni publicznej, aktywizowanie mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych.

 

2. CELE WIZYTY

 • zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników o organizowaniu się lokalnych społeczności amerykańskich;
 • zdobycie przez uczestników nowych doświadczeń, pomysłów i inspiracji do działań w swoich środowiskach (m.in. wykorzystujących nowoczesne technologie);
 • transfer zdobytej wiedzy i jej zastosowanie w działaniach uczestników;
 • wzmocnienie efektywności działań uczestników na rzecz angażowania się we wspólnotę ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii (ICT);
 • nawiązanie kontaktów z organizacjami/instytucjami/osobami z USA zajmującymi się rozwojem społeczności lokalnych;
 • poznanie wykorzystywanych narzędzi – komunikacji i partycypacji oraz zdobycie know how, rozwinięcie swoich kompetencji i zapoznanie się z różnorodnymi dobrymi praktykami w zakresie lokalnego przywództwa;

Cele dodatkowe:

 • poznanie przez uczestników kultury Stanów Zjednoczonych;
 • rozwój osobisty oraz zdobycie motywacji i energii do dalszych działań;
 • wzbudzenie motywacji do nawiązywania kontaktów i podejmowania działań międzynarodowych.

 

3. TERMINY

Termin wizyty wyznaczony przez Departament Stanu USA to 3-13 września 2014.

 

4. KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Wyjazd jest skierowany do absolwentów i tutorów Programu Liderzy PAFW, którzy są liderami w organizacjach pozarządowych (choć na co dzień mogą wykonywać różne zawody) i/lub instytucjach lokalnych (np. samorządach):

 • liderzy lokalnych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego i/lub reprezentanci swojej społeczności na szczeblu władzy;
 • prowadzą i angażują się w konkretne i efektywne działania na rzecz rozwoju swoich społeczności, uwzględniając potrzeby mieszkańców, mobilizując i włączając ich do wspólnych działań;
 • mają pomysł i motywację do przeniesienia zdobytych doświadczeń i wiedzy na grunt swoich działań w Polsce;
 • są w wieku do 45 lat*.

 

*Wizyta adresowana jest do osób do 45 roku życia, być może jednak Departament Stanu wyrazi zgodę na udział w wizycie 1-3 osób o kilka lat starszych. Osoby, które zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, chcą  jednak spróbować – serdecznie zapraszamy. Podkreślamy jednak, że nie możemy zagwarantować, że ich kandydatury zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji.

Ograniczenie wiekowe wynika z zasad przyjętych przez Departament Stanu dotyczących  International Visitor Leadership Program. Nie są to zasady przyjęte przez Program Liderzy PAFW. Jakkolwiek zwracamy uwagę na to, że propozycje w ramach Programu Alumni będą czasami kierowane do grup spełniających różne kryteria, w zależności od wymagań naszych partnerów, specyfiki programów etc. 

W wizycie weźmie udział 10 osób: 8/9 absolwentów oraz 1/2 tutorów. 

Osoby, które uczestniczyły w zorganizowanych do tej pory wizytach studyjnych do USA, nie mogą ponownie aplikować.

 

5. JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zgłoszenie następuje poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej wraz z CV do 25 maja 2014 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wpisując „wizyta studyjna USA”)
 • zaktualizowanie i uzupełnienie w całości swojego profilu na stronie liderzy.pl (osoby, które nie pamiętają danych do zalogowania się, proszę o kontakt) oraz w Bazie Absolwentów Szkoły Liderów http://baza.szkola-liderow.pl
 • przygotowanie maks. 1,5-minutowego materiału filmowego, w którym udzielisz odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wziąć udział w wizycie studyjnej w USA, a następnie przesłanie go do nas za pośrednictwem strony wetransfer.com do dn 25 maja 2014. Szczegółowa instrukcja przesyłania filmu znajduje się w załączeniu.

Nie stawiamy żadnych ograniczeń co do form, gatunków i wykorzystywanych technik podczas przygotowywania materiału filmowego. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek mogących ułatwić ten proces:

 • pokaż, jaki jest Twój największy sukces w działalności na rzecz angażowania obywateli w budowanie wspólnoty lokalnej,
 • powiedz, z czego jesteś najbardziej dumny/a,
 • ale najważniejsze - stwórz materiał, który będzie w interesujący sposób przekonywał do tego, że to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wyjechać do USA.

Materiały filmowe będą wykorzystywane przez Zespół Programu Liderzy PAFW tylko do użytku wewnętrznego i  nie mają one decydującej roli w procesie rekrutacji.

 

6. SPOSÓB WYBORU UCZESTNIKÓW

Z nadesłanych ankiet zgłoszeniowych oraz przesłanych materiałów filmowych Zespół Programu Liderzy PAFW oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wybiorą 15 kandydatów do udziału w wizycie. Lista kandydatur zostanie przedstawiona Ambasadzie USA, z udziałem której nominowanych zostanie 10 uczestników wizyty. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane po zatwierdzeniu przez Departament Stanu listy uczestników nominowanych przez Ambasadę.

 

Przy wyborze uczestników wizyty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • istotne działania na rzecz rozwoju lokalnego, komunikacji z mieszkańcami i partycypacji społecznej;
 • motywacja i pomysł na zastosowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w działaniach podejmowanych w środowisku lokalnym po powrocie do Polski;
 • jasna i konkretna wizja wykorzystania wyjazdu w swoim rozwoju liderskim;
 • gotowość do przekazania zdobytej wiedzy i doświadczeń szerszej grupie odbiorców w swoim środowisku lokalnym;
 • inne sukcesy w działalności społeczno-publicznej;
 • umiejętność przedstawienia swoich dokonań i siebie przed kamerą;
 • dobra współpraca w ramach Programu Liderzy PAFW.

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim nie jest warunkiem uczestnictwa w wizycie.

 

7. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ W USA

 • udział w spotkaniu przygotowującym do wizyty (termin zostanie ustalony wspólnie z grupą);
 • dostosowanie do terminu wizyty: ze względu na wyjątkowość oferty, a także szczebel, na którym jest ona przygotowywana, nie będzie możliwa rezygnacja po ogłoszeniu wyników rekrutacji; z tego też względu bardzo prosimy o rzetelne rozważenie swoich możliwości czasowych i dostosowanie się do terminu wizyty, który został wyznaczony przez Departament Stanu;
 • przeprowadzenie po wizycie konkretnego działania, pozwalającego na wykorzystanie nabytej wiedzy przez szerszy krąg odbiorców w społeczności lokalnej – samodzielnie lub z udziałem innych uczestników wizyty;
 • przygotowanie opisu/prezentacji z wizyty na spotkanie podsumowujące;
 • udział w spotkaniu podsumowującym wizytę (termin zostanie ustalony wspólnie z grupą).

 

Wszystkich informacji o wizycie udziela Anna Małyszko, tel. 22 556 82 64,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTRUKCJA PRZESYŁANIA MATERIAŁU FILMOWEGO

Źródło: http://www.liderzy.pl

 

Najnowsze